AK district 4 afdeling Limburg

UITNODIGING

 

Afdelingskampioenschappen

District 4

Schietseizoen 2022-2023

 

logo groot

 

Luchtgeweer en Luchtpistool

Staand en Opgelegd

19, 20, 21, 23 en 25 t/m 27 november 2022

 

 

Wij hebben het genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan de Afdelingskampioenschappen van district 4 voor Luchtgeweer en Luchtpistool. Mindervalide schutters zijn ook van harte uitgenodigd.

 

Als juryleden zullen optreden:

·         Arjen van Aalderen

·         Frans Pluijmers

·         Peter Hellenbrand

·         Ron Hellenbrand

 

De schietbanen van Sv Doeltreffers Landgraaf zijn te vinden linksonder de basisschool Wereldwijs,

Baronstraat 11a te Landgraaf.

 

De organisatie van het AK is tijdens wedstrijdtijden bereikbaar op:

  • 06 25531264

 

Buiten de wedstrijdtijden kunt u voor vragen (werkdagen na 18 uur) contact opnemen met

Frans Pluijmers, tel. 06 25531264.

Een email sturen kan natuurlijk altijd naar: fpluijmers62@planet.nl

 

Informatie voor de schutters

·           Schutters dienen zich minimaal dertig minuten voor aanvang van hun serie te melden bij het inschrijfbureau.

·           U kunt alleen deelnemen op vertoon van een geldige schietlicentie.

·           Schutters die opgelegd schieten, dienen hun eigen steun mee te brengen.

·           De baliehoogte van onze luchtbanen is 87 cm.

·           De schutters worden tijdig voor hun serie opgeroepen. Voorafgaand aan de starttijd van iedere serie, krijgen de schutters 15 minuten gelegenheid om hun schietpunt in te richten.

·           Voor elke wedstrijdserie wordt door de baancommandant het startsein gegeven.

·           Er zal op elektronische Meyton banen geschoten worden.

·           Na afloop van iedere serie ontvangt de schutter zo spoedig mogelijk een voorlopige uitslag van de door hem geschoten serie.

·           De algehele definitieve uitslagen, gecontroleerd door de DTC’s, wordt binnen twee weken na afloop van het AK aan de verenigingen, Bondsbureau en Klasseringsbureaus toegezonden.

·           De uitslagen worden zo spoedig mogelijk na afloop van het AK gepubliceerd op:

 

          www.svdoeltreffers.nl en op www.knsa-d4.nl

 

Wij beschikken over een kantine waar u iets kunt drinken (geen alcoholische dranken) en eventueel iets te eten kunt krijgen tegen schappelijke prijzen.

Het nuttigen van zelf meegenomen eten en/of drinken is niet toegestaan.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van eigendommen van deelnemers of bezoekers.

 

Wedstrijdregels

Verenigingsbesturen dienen er zorg voor te dragen, dat iedere schutter op de hoogte is van de wedstrijdregels.             

De Afdelingskampioenschappen worden geschoten overeenkomstig de internationale ISSF bepalingen. Daar waar de ISSF bepalingen niet in voorzien geldt het Schiet- en Wedstrijdreglement KNSA. Voor gevallen waarin geen van deze reglementen voorzien, wordt beslist door de jury. Voorafgaand aan de wedstrijd zal wapen- en kledingcontrole plaatsvinden. Bij de controle dient u uw perslucht- of CO2 cilinder los van het wapen aan te bieden.

Conform de ISSF regels zal er tijdens de wedstrijden achtergrondmuziek afgespeeld worden.

 

Er wordt geschoten volgens onderstaande klassen :

Schutters zonder klassering (staan dus niet in klasseringboek) komen binnen hun categorie uit in de Hoofdklasse (HH, DH of VH).

Voor de categorie-indeling is bepalend de leeftijd die de schutter bereikt in het schietseizoen 2023 dat loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Schutters met een licentienummer hoger dan 203339 komen binnen hun categorie uit in de laagste klasse.

 

LUCHTGEWEER :

 

LG staand individueel:


Klasse

aantal schoten

beschikbare tijd

Heren

HH-HA-HB

60

75 min.

Dames

DH-DA

60

75 min.

Junioren-A Heren / Dames

JAH / JAD

60

75 min.

Junioren-B Heren / Dames

JBH / JBD

40

50 min.

Junioren-C

JC

40

50 min.

Veteranen

VH-VA

40

50 min.

 

LG opgelegd individueel:


Klasse

aantal schoten

beschikbare tijd

Veteranen

VHO-VAO-VBO-VCO

40

50 min.

Junioren-C

JCO

40

50 min.

Junioren-D

JDO

40

50 min.

Senioren (Optioneel)

SO

40

50 min.

 

LG mindervalide schutter staand:

 

Classificatie

aantal schoten

beschikbare tijd

Heren + Junioren-A Heren

                SH1

                40

                50 min.

Dames + Junioren B-C + Veteranen

                SH1

                40

                50 min.

Heren + Junioren-A Heren 

                SH2

                40

                50 min.

Dames + Junioren B-C + Veteranen

                SH2

                40

                50 min.

Heren

                SH3

                60

                75 min.

Dames + Junioren + Veteranen

                SH3

                40

                50 min.

 

LG mindervalide schutter liggend:

 

Classificatie

aantal schoten

beschikbare tijd

Dames + Heren + Junioren + Veteranen

SH1 + SH2

40

50 min.

Dames + Junioren + Veteranen

SH3

40

50 min.

 

LUCHTPISTOOL :

 

LP staand individueel:


Klasse

aantal schoten

beschikbare tijd

Heren

HH-HA-HB

60

75 min.

Dames

DH-DA

60

75 min.

Veteranen Heren/Dames

VH-VA

40

50 min.

Junioren-A Heren / Dames

JAH / JAD

60

75 min.

Junioren B

JB

40

50 min.

Junioren C

JC

40

50 min.

 

LP  opgelegd individueel:


Klasse

aantal schoten

beschikbare tijd

Veteranen

V

40

50 min.

Junioren-C

JC

40

50 min.

Junioren

JD

40

50 min.

 

LP mindervalide schutter:


Klasse

aantal schoten

beschikbare tijd

Heren P1

SH1

60

75 min.

Dames P2

SH1

40

50 min.

 

De beschikbare tijd geldt voor een wedstrijd op elektronische banen, exclusief 15 minuten proefschieten vooraf. Schutters beginnen allen gelijktijdig aan de serie.

 

Voor korpsen geldt bovenstaande indeling.

Individuele schutters mogen in een team uitkomen dat hoger is geklasseerd als hun eigen klassering is, mits zij het voorgeschreven aantal schoten doen. Een juniorenkorps kan alleen bestaan uit junioren van dezelfde categorie.

Een korps bestaat altijd uit 3 schutters en mag worden gewijzigd totdat de eerste schutter van het korpszijn/haar eerste schot heeft gelost.

 

Korpsen:

Het is mogelijk om in te schrijven met korpsen (3 schutters). Alle deelnemers aan korpsen dienen voordat de 1e schutter van een korps gaat schieten opgegeven te zijn, dus niet achteraf!

Eremetaal:

De KNSA stelt medailles beschikbaar:

·         In alle klassen voor de plaatsen 1, 2 en 3, op basis van 1 medaille per 3 schutters.

·         Voor de plaatsen 1, 2 en 3 in alle categorieën.

·         Voor korpsen wordt dezelfde verdeelsleutel gehanteerd; er wordt per prijswinnend team één legmedaille verstrekt.

 

Inschrijving

Voorafgaande inschrijving voor de Afdelingskampioenschappen is verplicht.

Dit is alleen mogelijk via www.baanplanner.eu

 

Bij inschrijven op baanplanner dienen alle relevante gegevens ingevuld te worden. Het volstaat dus niet om enkel en alleen een verenigingscode  in te vullen.

 

Direct na de inschrijving dient het volledige ingevulde inschrijfformulier, gemaild te worden aan:

fpluijmers62@planet.nl

 

Pas na ontvangst van het inschrijfformulier met alle gegevens van de schutters én ontvangst van het inschrijfgeld, is de reservering definitief.

De inschrijving sluit op 17 november 2022.

 

Inschrijfgelden

·        Persoonlijk:
o   Senioren   €  8,50 per persoon
    • Junioren    €  4,50 per persoon

·        Teams:

o   inbegrepen in persoonlijk inschrijfgeld

 

Betaling

De inschrijfgelden dienen uiterlijk 17 november 2022 te zijn overgemaakt aan:

SV Doeltreffers Landgraaf op rekeningnummer : NL33 RABO 0136 3071 59

 

Bij betaling s.v.p. vermelden:

Uw verenigingscode, aantal senioren, aantal junioren.

 

Programma

 

Dag

Datum

Serie

Aanvangstijd serie

Zaterdag

19 november 2022

1

10.00 uur

 

 

2

12.00 uur

 

 

3

14.00 uur

 

 

4

16.00 uur

Zondag

20 november 2022

5

10.00 uur

 

 

6

12.00 uur

 

 

7

14.00 uur

Maandag

21 november 2022

8

19.00 uur

 

 

9

21.00 uur

Woensdag

23 november 2022

10

19.00 uur

 

 

11

21.00 uur

Vrijdag

25 november 2022

12

19.00 uur

 

 

13

21.00 uur

Zaterdag

26 november 2022

14

10.00 uur

 

 

15

12.00 uur

 

 

16

14.00 uur

 

 

17

16.00 uur

Zondag

27 november 2022

18

10.00 uur

 

 

19

12.00 uur

 

 

20

14.00 uur

 

Per serie zijn 6 banen beschikbaar.

De aanvangstijd van de serie is het tijdstip van aanvang proefschieten.

Het inrichten van uw schietpunt is dus 15 minuten voorafgaand aan dit tijdstip.

 

De Afdelingskampioenschappen worden mede mogelijk gemaakt door:

 

Advertentie 10punt9

 

 

Rossinipassage 4

6371 LK Landgraaf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *