Andere functies

Website Wim van Grimbergen
Automatisering Ron Hellenbrand / Peter Hellenbrand
Accommodatiebeheer / Schietsportaccommodatie Doeltreffers Rita ten Brink-Frijns

Kennismaking Schietsport / KMA

Frans Pluijmers
Vertrouwenscontactpersonen

Vacature

Arbozaken Vacature
Facebook & Twitterbeheer Frans Pluijmers
Wedstrijdcommissie Frans Pluijmers / Peter Hellenbrand
Technischecommissie Ron Hellenbrand