240630 Roxanne Roxanne Koningin 2024

De weergoden waren ons goed gezind op zondag 30 juni.
Die dag geeft de seizoensafsluiting plaatsgevonden gecombineerd met wederom een goedverzorgde BBQ met aansluitend het Koningsschieten.

240630 BBQBBQ

Dit jaar was de BBQ niet bij seizoensopening maar bij de seizoensafsluiting.
De BBQ werd geregeld door Frans Pluijmers. Als kok hebben Peter Hellenbrand, Jessie Kaps en Ger Mol alles gereed gemaakt voor consumptie.
Verschillende barmedewerkers verzorgden binnen de aanwezige personen van drank.

Na afloop werd nog even stilgestaan bij het overlijden van onze vorige voorzitter Lei Hellenbrand en werd Nellie, vergezeld door Peter, nog even naar voren geroepen. Omdat Lei tijdens de jaarvergadering unaniem door de leden postuum tot erelid benoemd werd, kreeg Nellie een mooie plaquette als aandenken namens bestuur en leden.
Ook kreeg Ben ten Brink nog een plaquette aangeboden voor al het werk dat hij op en voor de vereniging doet. Ben werd op dezelfde jaarvergadering door alle leden benoemd tot lid van verdienste.

240630 VogelKoningsschieten 2024.

Als aandenken aan het koningsschap van de Doeltreffers in 2023 werd Djurre Pietersma nog een plaquette aangeboden.
Na deze plichtplegingen werd gestart met het vogelschieten. 
18 van de aanwezige leden hebben op de koningsvogel geschoten. Roxanne Pluijmers schoot na een spannend schot, na 219 schoten, letterlijk de houten vogel af en is zij onze nieuwe koning(in) 2024 van de vereniging.
Helaas is er geen foto van het winnende schot maar is er wel een foto van de vogel waarop geschoten werd.