Helaas is Lei op 13 november 2023 overleden.

De vereniging is hierdoor een steunpilaar kwijtgeraakt welke zich jarenlang belangenloos voor de vereniging heeft ingezet. Tijdens de jaarlijkse barbecue, werd als blijvende herinnering aan zijn inzet als voorzitter, bestuurslid en lid, maar vooral als motor voor de vereniging postuum een plaquette uitgereikt.

Lei mag niet vergeten worden waardoor de Doeltreffers tijdens hun jaarvergadering op 28 februari 2024 volmondig besloten hebben om hem postuum het erelidmaatschap te verlenen.
Met grote waardering en respect dankt de vereniging hem voor zijn onschatbare inzet.

Postuum Erelid Lei Hellenbrand